CloseOption Knowledgebase

Het cryptocurrency-veld is geen uitzondering op de regel dat alle handelsvelden chaotisch zijn. Fundamentele analyse helpt bij het sorteren door de chaos en het bepalen van welke mogelijkheden waarschijnlijk zullen ontstaan in de toekomst op basis van bewijs uit het verleden. Naast de marktvariabelen moeten handelaren, voordat ze in bitcoin gaan handelen, de munt zelf onderzoeken. Er zijn nauwkeurige evaluatie-instrumenten om u te helpen bij het nemen van beslissingen over het handelen met bitcoin. Er zijn dus verschillende instrumenten en technieken die gebruikt worden door investeerders en handelaars. Om te beginnen met handelen in cryptocurrencies, in het bijzonder bitcoin, is een van de essentiële toolsets die je hebt de taak om te bepalen wanneer je bitcoin moet verhandelen (verkopen/kopen). Het zou het beste zijn als u uw handel onderzoekt om te bepalen wanneer u moet kopen en verkopen. De technische basis van prijsbeweging en de fundamentele basis van economische activiteit zijn de twee investeringsmethodes die gebruikt kunnen worden om de bitcoin markt te analyseren. Leer over de voor- en nadelen van fundamentele analyse in bitcoin trading. Voordat we naar deze discussie gaan, moeten we weten over het concept van fundamentele analyse.

Wat is de fundamentele analyse in cryptocurrencies? 

Fundamentele analyse is een techniek die door beleggers wordt gebruikt om de factoren die van invloed zijn op de waarde van bitcoin te beoordelen en te onderzoeken. Het is ontworpen om de externe oorzaken, gebeurtenissen, of effecten te onderzoeken die de prijs van een actief bepalen. Met deze vorm van voorspelling kunnen handelaren de langetermijnwaarde van bitcoin inschatten. Beleggers die dit type analyse gebruiken, moeten rekening houden met alle beschikbare gegevens en alle variabelen die cryptocurrencies kunnen beïnvloeden grondig bestuderen. 

Fundamentele beoordelaars zullen tal van economische statistieken gebruiken om te proberen de algemene markttrend te evalueren om de prijstrend te ontdekken die zou kunnen bijdragen aan handelskansen. Fundamentele handelaren zijn, in tegenstelling tot technici, meer geïnteresseerd in het waarom in plaats van het wat. Zij zoeken naar redenen waarom de economie is zoals zij is, of zij proberen hun projecties te verklaren met behulp van de waarom-factor.

De fundamentele evaluatie kan worden uitgevoerd met behulp van een verscheidenheid aan instrumenten en methodologieën, maar zij wordt onderverdeeld in twee categorieën: top-down onderzoek en bottom-up onderzoek. De top-down-analyse onderzoekt de economische omstandigheden vanuit een algemene positie, beginnend met het totale systeem en naar beneden gericht op een segment, een bedrijfstak, en uiteindelijk een enkel bedrijf. De bottom-up benadering daarentegen begint met een enkele sector en breidt zich uit tot alle elementen die van invloed zijn op de waarde van een valuta.

Voordelen van de fundamentele benadering van de Bitcoin-handelsanalyse

Laten we eens kijken naar een paar van de voordelen van het toepassen van fundamentele analyse op forex trading:

Kan helpen bij de interpretatie van prijsbewegingen

Belangrijke economische gegevens en rapporten kunnen de waarden van bitcoin snel in een bepaalde richting sturen. Dit is vooral het geval wanneer economische gegevens verrassend zijn of aanzienlijk afwijken van consensus schattingen.

Het delen van internationale marktperspectieven: Door gebruik te maken van een fundamentele analytische methode kunnen de beoordelaars beter begrijpen wat er aan de hand is in een specifieke nationale economie, maar ook in andere economieën over de hele wereld. Het geeft een breed beeld van de wereldwijde marktomstandigheden die de waarde van bitcoin beïnvloeden.

Lange termijn marktgegevens Analyse

De werkelijke kracht van de fundamentele analyse ligt in het helpen van een handelaar bij het ontwikkelen van een langetermijnvisie op het handelsgebied van bitcoin. De meeste stukken informatie in het economisch systeem worden vergeleken en onderzocht ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld, hoe verhouden de verkoop-/koopcijfers van vandaag zich tot die van vorig seizoen, jaar, of een bepaalde periode? Dit helpt ons bij het bepalen van het huidige handelsverloop, en we passen die kennis toe, samen met andere economische statistieken, om de mogelijke invloed op de waarde van een bitcoin te voorspellen.

De nadelen van de Fundamentele Benadering van Forex Marktanalyse

Hier zijn enkele nadelen die moeten worden beschouwd als belangrijke factoren in bitcoin trading.

Fundamentele analyse is een uitgebreid en complex onderwerp. Er zijn zoveel gegevens en bronnen toegankelijk voor marktdeelnemers dat het moeilijk kan zijn om het allemaal bij te houden. Dit kan leiden tot veel misverstanden en zelfs contraproductief zijn in verschillende situaties.

Niet perfect voor een korte tijd vooruit

Wanneer economische berichten maandelijks worden gepubliceerd, levert het beleggen van de informatie op korte termijn een aantal problemen op, waaronder toenemende bied-laat verschillen rond nieuwsberichten en onverwachte volatiliteitsschommelingen. Als gevolg daarvan kiezen veel fundamentele beleggers ervoor zich te concentreren op de langere termijn.

Er is geen timing

Fundamenteel onderzoek kan ons weliswaar een globaal beeld geven, maar zelden geeft het ons een directe en systematische strategie voor de timing van onze in- en uitstap. En als het op handelen aankomt, is tijd van cruciaal belang. U kunt het eens zijn over de richting, maar als u het mis heeft over de timing, zal uw trade vrijwel zeker geld verliezen. Als gevolg daarvan moet de fundamentele analyse over het algemeen vertrouwen op de technische analyse of een andere benadering om transacties in en uit te voeren.

Hoge subjectiviteit

Hoewel fundamentele informatie zeer voor de hand ligt, verschillen de veronderstellingen die eruit kunnen worden getrokken aanzienlijk tussen economen en deskundigen. Zo kan de ene deskundige verschillende oorzaken aanvoeren waarom een verhoging van de rente de economie ten goede zou komen, terwijl iemand anders een groot aantal factoren kan opnoemen waarom een verhoging van de rente een slechte invloed heeft op de economie.

Fundamentele analyse is een beproefde strategie die door veel succesvolle traders wordt gebruikt. Traders leren niet alleen de werkelijke waarde van cryptocurrencies, met name bitcoin, beter in te schatten, maar ze kunnen ook een beter inzicht krijgen in bedrijven en sectoren in het algemeen. Fundamenteel onderzoek, wanneer geïntegreerd met technische analyse, kan marktdeelnemers een uitgebreid begrip geven van de middelen en organisaties waar ze van zouden kunnen profiteren. Veel mensen op het gebied van cryptocurrency zijn geïnteresseerd in de mix van fundamentele analyse en technische analyse. 

Keywords: Forex, Fundamentele analyse, cryptocurrencies, Bitcoin

Metabeschrijving: Leer over de voor- en nadelen van fundamentele analyse in het bitcoin handelssysteem om voldoende kennis te hebben van uw trading analytische tools.

Join Us to Learn How to Succeed in Your Trading person_addRegister

Related Posts

A Brief History and Success Points in the American Market

A Brief History and Success Points in the American Market

A Brief History of Cryptocurrencies and Success Points in the American Market Cryptocurrencies, the innovative digital assets safeguarded by cryptography, have experienced remarkable growth and made substantial impacts on the American financial markets. In this article, we explore the pivotal milestones and achievements in the development of cryptocurrencies: Birth of Bitcoin (2009): The enigmatic Satoshi …

Une revue de la monnaie numérique comme le bitcoin basée sur la technologie blockchain

Une revue de la monnaie numérique comme le bitcoin basée sur la technologie blockchain

Table of Contents1 Introduction générale de Bitcoin dans la technologie Blockchain2 3 Comment fonctionne le Bitcoin dans la technologie Blockchain?4 Comment se fera le transfert d’argent en Bitcoin dans la technologie Blockchain ? Introduction générale de Bitcoin dans la technologie Blockchain Dans le monde numérique, nous sommes confrontés aux dernières inventions rapidement car, dans le …

Una revisión de la moneda digital como Bitcoin basada en la tecnología Blockchain

Una revisión de la moneda digital como Bitcoin basada en la tecnología Blockchain

Table of Contents1 Introducción general de Bitcoin en la tecnología Blockchain2 3 ¿Cómo funciona Bitcoin en la tecnología Blockchain?4 Cómo será la transferencia de dinero en Bitcoin en la tecnología Blockchain? Introducción general de Bitcoin en la tecnología Blockchain En el mundo digital, nos enfrentamos a los últimos inventos con prontitud porque, en el mundo …

Uma Revisão da Moeda Digital como Bitcoin Baseada na Tecnologia Blockchain

Uma Revisão da Moeda Digital como Bitcoin Baseada na Tecnologia Blockchain

Table of Contents1 A Introdução Geral da Bitcoin na Tecnologia de Blockchain2 3 >forte>Como funciona o Bitcoin na Tecnologia Blockchain?4 >forte>Como irá a transferência de dinheiro em Bitcoin in Blockchain Technology ? A Introdução Geral da Bitcoin na Tecnologia de Blockchain No mundo digital, enfrentamos rapidamente as últimas invenções porque, no mundo digital, a Ideação …

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments