CloseOption Knowledgebase

Zaangażowanie w handel kryptowalutami daje Ci szansę na udział w światowym rynku o dużym potencjale. Kryptowaluty zyskały reputację generowania szybkich zysków w wyniku ich atrakcyjności wśród traderów dziennych. W rzeczywistości są one bardzo podobne do każdego innego globalnego rynku pod względem złożoności i konkurencji. Stosunkowo wysoka zmienność branży kryptowalutowej jest jedną z jej cech wyróżniających.

Traktowanie aktywów jest zarówno wyzwaniem, jak i atrakcyjnym zajęciem. Jeśli chciałbyś jak najlepiej wykorzystać swój biznes kryptowalutowy, możesz to zrobić nie tylko z pewnymi emocjonalnymi asystami, takimi jak spokój i cierpliwość, ale także z pomocą licznych technik handlowych. Badacze rynku i handlowcy stale udoskonalają i unowocześniają strategie, aby opracować nowe podejścia analityczne do analizy wahań cen kryptowalut.

Nowicjusze najprawdopodobniej są zaniepokojeni jedną kwestią: jakie strategie handlowcy mogą zastosować, aby mieć udany handel?“. Zalecamy, abyś zaczął od zbadania najbardziej znanych i powszechnie wykorzystywanych strategii w nadziei, że jedna lub ewentualnie wszystkie z nich okażą się idealną opcją dla Ciebie. Musisz zrozumieć rynek i dostroić swoje podejście do handlu, aby nie tylko odnieść sukces, ale także konsekwentnie działać. Poniżej przedstawiono niektóre z bardziej podstawowych kategorii i podstawowych rodzajów strategii handlowych, które są powszechnie stosowane przez handlowców.

.

Table of Contents

1. Trend Trading (ogólny przegląd wykresów liniowych)

Jedną z najbardziej skutecznych i prostych metod handlu kryptowalutami jest trend trading. Jak sugeruje termin, technika ta obejmuje handel zgodnie z obecnym ruchem cen. Inwestorzy muszą najpierw określić ogólny ruch cen, długość i siłę, aby zrobić to skutecznie. Wszystkie te wskaźniki wskażą, jak potężne są obecne trendy i kiedy trend prawdopodobnie się odwróci. Inwestor nie musi nawet znać dokładnego kierunku lub czasu zwrotu w technice handlu trendami; wszystko, co musi wiedzieć, to kiedy zrezygnować z istniejącej pozycji, aby osiągnąć szybki zysk i uniknąć strat.

Gdy rynek się porusza, zawsze będą występować drobne wahania cen, które idą w kierunku przeciwnym do aktualnego trendu. W związku z tym, trend trading wspiera długoterminową strategię handlu pozycjami. Handlując zgodnie z wyraźnym trendem, inwestor powinien być skłonny zaakceptować niewielkie straty, wierząc, że tak długo, jak długo utrzymywany jest podstawowy trend, zyski ostatecznie przewyższą straty. Trend traderzy preferują rynki, które wahają się między poziomami wykupienia i wyprzedania ze znaczną regularnością z oczywistych powodów.

.

2. Scalping Opis

Scalping jest techniką handlu, w której inwestorzy kupują i sprzedają kryptowaluty w celu wyciśnięcia małych zysków z każdej transakcji.

.

Strategie skalpowania w branży kryptowalutowej opierają się na ogół na ciągłym badaniu wahań cen i zrozumieniu spreadu. Kiedy skalper kupuje kryptowalutę po obecnej wartości kontraktu, oczekuje, że wartość wzrośnie wystarczająco, aby spełnić wymagania dotyczące spreadu i kontynuować osiąganie skromnego zysku. Muszą zatem poczekać na cenę bid, aby wspiąć się powyżej oryginalnej ceny ask i przełączyć walutę na długo przed ponowną huśtawką rynku, aby aktywować tę technikę.

3.Range Trading

Pojęcie wsparcia i oporu jest wykorzystywane w range tradingu. Fazy wsparcia i oporu są najwyższymi i najniższymi punktami, które cena trafia przed odbiciem w odwrotny sposób na wykresie price patterns. Te etapy wsparcia i oporu tworzą zakres handlowy, który jest zgrupowany. Cena będzie przebijać wcześniejsze fazy oporu na rynku ruchomym, ustanawiając wyższe szczyty w trendzie wzrostowym lub niższe spadki w trendzie spadkowym, budując stopniową formację wsparcia i oporu. Cena kołysze się w trendzie krawędziowym na rynku zakresowym i pozostaje zgrupowana pomiędzy istniejącymi poziomami wsparcia i oporu. 

.

Traderzy oczekują zwrotu w drugim trendzie, kiedy cena uderza w punkt wykupienia (opór) i sprzedają. Podobnie, jest to okazja do kupna, gdy cena osiąga punkt wyprzedania (wsparcie). Ostatecznie, jeśli cena kryptowaluty spadnie przez ten utworzony zakres, może to sygnalizować początek nowego trendu. Range traderzy zajmują się rynkami, które odbijają się między punktami wsparcia i oporu, nie poruszając się w jedną stronę przez dłuższy czas, zamiast oczekiwać wybicia. Powinieneś zwracać uwagę na poziomy wykupienia i wyprzedania, jeśli chcesz pracować nad strategią range trading. Wykupienie wskazuje, że popyt kupujących został zaspokojony i rynek prawdopodobnie spadnie; wyprzedanie wskazuje na sytuację odwrotną. Poziomy te można znaleźć za pomocą wskaźników wykresu, które są zawarte w każdej szanującej się aplikacji wykresu akcji. 

4. Arbitraż

Arbitraż to praktyka zakupu kryptowaluty na jednym rynku i sprzedaży jej po lepszej cenie na innym rynku. “Spread” to różnica między ceną kupna i sprzedaży przedmiotu. Crypto, będąc w większości nieuregulowanym rynkiem, pozwala każdemu na założenie platformy handlowej. Ze względu na różnice w płynności kryptowalut i wielkości obrotów, może to skutkować znacznymi rozbieżnościami w spreadach. Handlowcy na rynku kryptowalut zazwyczaj posiadają konto na giełdzie, na której inwestują. Aby rozpocząć możliwość arbitrażu, utwórz konta na giełdach, gdzie przewidujesz, że ta sama kryptowaluta będzie handlowana po drastycznie różnych cenach.

5. Wiadomości jako narzędzie fundamentalne

 Niektóre kryptowaluty są bardzo podatne na bieżące wydarzenia. Po pojawieniu się wiadomości takich jak prawa i regulacje lub zhakowanie handlu kryptowalutami, wartości mają tendencję do spadku. Z drugiej strony, jeśli duża korporacja zadeklaruje, że przyjmie wykorzystanie danej waluty do swoich operacji, ceny mogą szybko wzrosnąć. Będziesz miał przewagę nad resztą branży, jeśli wiesz o pewnych nowościach i możesz szybko na nie zareagować.

6. Margin Trading

Jeśli przewidujesz zmianę ceny, inwestowanie na marginesie pozwala ci pożyczyć pieniądze, aby zwiększyć potencjalną nagrodę, jeśli twoja prognoza się sprawdzi. Ponieważ różne giełdy mają różne wezwania do uzupełnienia depozytu i zapewniają różne stawki, najlepiej jest najpierw przeprowadzić badania. Dwie z najlepszych platform marżowych to Bitfinex i Huobi.

7. analiza techniczna

Przeanalizuj poprzednie wykresy cenowe pod kątem wzorców, które mogą być wykorzystane do przewidywania przyszłości. Ponieważ historia ma tendencję do powtarzania się, jeśli możesz zobaczyć trend, możesz być w stanie przewidzieć przyszłe zmiany cen, zapewniając przewagę, której potrzebujesz, aby skorzystać z branży kryptowalut.

. Join Us to Learn How to Succeed in Your Trading person_addRegister

Related Posts

Managing Emotions in Options Trading

Managing Emotions in Options Trading

Table of Contents Introduction  Trading options is a rollercoaster of emotions. Euphoric highs when trades pay off. Crippling anxiety when losses pile up. Many traders struggle to control feelings like greed, fear, and impatience. And that’s a huge problem. Letting emotions take the wheel can wreck your decision-making and sabotage your trading. This CloseOption article …

All You Need to Know About Options Trading Indicators

All You Need to Know About Options Trading Indicators

Table of Contents Introduction: Trading options open up possibilities for investors looking to profit from market fluctuations. However, with these possibilities come risks that require careful analysis and decision-making. Indicators are helpful in cases like this. Indicators give traders beneficial knowledge regarding market dynamics, price momentum, and market volatility as they are based on mathematical …

Options Trading Journal

Options Trading Journal

Table of Contents How to Write an Options Trading Journal Trading requires discipline and consistency, but how do you know your trading style incorporates either of them? What if you can monitor your trading activity? How can you monitor your trading mannerisms? The answer to these questions is writing a trading journal of whatever you …

ChatGPT in Trading: An Innovative Approach to Decision-Making and Profitability

ChatGPT in Trading: An Innovative Approach to Decision-Making and Profitability

  Table of Contents Introduction: In the dynamic world of finance, traders are constantly seeking innovative tools and technologies to gain a competitive edge. One such tool that has attracted significant attention in the trading community is ChatGPT, an artificial intelligence solution developed by OpenAI. In this CloseOption article, we will explore the practical application …

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments