CloseOption Knowledgebase

De handel in forex geeft u de kans om deel te nemen aan een wereldwijde markt meteenveel potentieel.

Forex heeft de reputatie snelle winsten te genereren als gevolg van de aantrekkingskracht ervan onder daghandelaren. In werkelijkheid lijkt het qua complexiteit en concurrentie veel op elke andere wereldmarkt.

U moet de markt begrijpen en uw handelsbenadering afstemmen om niet alleen te slagen, maar ook consistent te presteren. Om de optimale in- en uitstappunten en timing voor het kopen en verkopen van valuta’s te vinden, maken marktdeelnemers in de forex-industrie gebruik van een aantal strategieën en benaderingen.

Marktonderzoekers en handelaren zijn voortdurend bezig met het verfijnen en verbeteren van strategieën om nieuwe analytische benaderingen te ontwikkelen voor het analyseren van valutaprijsschommelingen. Hieronder volgen enkele van de meer fundamentele categorieën en primaire soorten handelsstrategieën die gewoonlijk door handelaren worden gebruikt.

1. Trend Trading in Forex

Een van de meest effectieve en ongecompliceerde forex trading methoden is trend trading. Zoals de term impliceert, omvat deze techniek het handelen in de lijn van de huidige koersbeweging. Beleggers moeten eerst de totale koersbeweging, lengte en sterkte bepalen om dit efficiënt te kunnen doen.

Al deze indicatoren zullen aangeven hoe krachtig de huidige trends zijn en wanneer de trend waarschijnlijk zal omkeren. De belegger hoeft niet eens de precieze richting of het precieze tijdstip van de ommekeer te kennen bij een trendhandelstechniek; hij hoeft alleen maar te weten wanneer hij zijn bestaande positie moet verlaten om snel winst te maken en verliezen te vermijden.

Wanneer een markt in beweging is, zullen er altijd kleine prijsschommelingen zijn die tegen de huidige trend ingaan. Als gevolg hiervan ondersteunt trend trading de lange termijn strategie van positiehandel. Wanneer men handelt in de richting van een duidelijk patroon, moet een belegger bereid zijn kleine verliezen te aanvaarden met de overtuiging dat, zolang de onderliggende trend wordt aangehouden, de winsten uiteindelijk groter zullen zijn dan de verliezen. Trend traders prefereren markten die met grote regelmaat schommelen tussen overbought en oversold niveaus om duidelijke redenen.

2. Retracement Trading in Forex

Een retracement doet zich voor wanneer de koers voor een korte periode van koers verandert alvorens verder te gaan in de richting van de hoofdtrend.

Technische analyse wordt door beleggers gebruikt om waarschijnlijke retracements te spotten en deze te onderscheiden van omkeringen. Als een trader gelooft dat een kortstondige prijsdaling of -stijging een retracement is, kan hij ervoor kiezen zijn huidige positie te behouden, in de veronderstelling dat de huidige trend zich uiteindelijk zou voortzetten.

Aan de andere kant, als traders geloven dat de marktvolatiliteit een vroege indicator is van een trendombuiging, kunnen ze ervoor kiezen hun bestaande positie te verlaten en een nieuwe in te nemen die goed aansluit bij een trendombuiging.

3. Positiehandel in Forex

Positiehandel is een techniek waarbij beleggers hun posities gedurende een lange periode aanhouden, variërend van enkele weken tot vele jaren. Deze techniek vereist dat handelaren een breed perspectief op de markt hebben en bestand zijn tegen kleine marktschommelingen die hun positie tegenwerken als een handelsbenadering voor de lange termijn.

Traders baseren hun in- en uitstapmomenten meestal op fundamentele evaluatie en technische signalen. Deze vorm van handel vereist meer geduld en uithoudingsvermogen van beleggers, en het is niet geschikt voor individuen die op zoek zijn naar een grote buck in een day-trading omgeving.

4. Grid Trading in Forex

Grid trading is een ontsnappingsstrategie die erop gericht is te profiteren van een nieuwe trend wanneer deze zich voordoet. Grid trading vereist, in tegenstelling tot andere ontsnappingsmethoden, geen kennis van de richting van de trend.

Traders die de grid trading methode gebruiken bouwen een netwerk van stop orders onder en boven de huidige prijs. Dit “raster” van orders zorgt er effectief voor dat een gerelateerd order zal worden geactiveerd, ongeacht de prijsbeweging.

5. Range Trading in Forex

Het begrip steun en weerstand wordt gebruikt bij range trading. Ondersteunings- en weerstandsstadia zijn de hoogste en laagste punten die de prijs raakt voordat deze in omgekeerde richting terugkaatst op een koerspatroondiagram.

Deze steun- en weerstandsstadia vormen een trading range die gegroepeerd is. In een bewegende markt zal de prijs steeds weer de voorafgaande weerstandsfase doorbreken, hogere toppen in een uptrend of lagere dalen in een downtrend vaststellen en zo een geleidelijke steun- en weerstandsformatie opbouwen. Prijs schommelt in een edgeways trend in een range markt en blijft gegroepeerd tussen bestaande steun- en weerstandsniveaus.

Traders verwachten een ommekeer in de andere trend wanneer de koers het overbought (weerstand) punt raakt en verkopen. Op dezelfde manier is het een koopkans wanneer de koers het oververkochte (steun) punt bereikt. Uiteindelijk, als een valutawaarde door deze gecreëerde range valt, zou dit het begin van een nieuwe trend kunnen betekenen. Range traders houden zich bezig met markten die stuiteren tussen steun- en weerstandspunten zonder gedurende langere tijd in één richting te bewegen, in plaats van uitbraken te verwachten.

6. Nieuws handelen in Forex

Forex wordt beïnvloed door wereldwijde economische omstandigheden aangezien het een internationale markt is. Traders kunnen marktbewegingen op korte termijn, of breakouts, voorspellen door economische nieuwsberichten en hun mogelijke invloed op valutaparen te analyseren.

7. Daghandelen in Forex

Daghandelaren verwerven hun reputatie door zich alleen te concentreren op intraday prijsveranderingen en te profiteren van de daaruit voortvloeiende volatiliteit. De huidige vraag- en aanbodverhoudingen, in plaats van fundamentele marktomstandigheden, zijn de bron van deze kleine marktschommelingen.

8. Swing Trading in Forex

Swing trading is een trend georiënteerde techniek die tracht te profiteren van snelle prijspieken. Deze kleine pieken en dalen kunnen tegen de huidige trend ingaan, waardoor een beperkter marktperspectief nodig is. Swing trading geniet de voorkeur van dagbeleggers die de fluctuaties in de prijstrends van minuut tot minuut kunnen volgen omdat het een snelle reactie en een zorgvuldige marktobservatie vereist. Ongeacht het feit dat het wordt gecategoriseerd als een korte termijn handelstechniek, vereist deze strategie dat handelaren hun posities ‘s nachts handhaven (in tegenstelling tot daghandel) en kan het hen in een positie plaatsen voor meerdere dagen tegelijk.

9. Pivot punten in Forex

Deze strategie maakt gebruik van een gemiddelde waarde van de laagste en hoogste slotkoersen van de voorgaande trading meeting om weerstands- en steunpunten vast te stellen. Dit gemiddelde wordt gebruikt om toekomstige lows en highs te voorspellen, evenals intraday markt omkeringen. Omdat deze middelen zo uitgebreid worden gebruikt in de markt, wordt gedacht dat ze een goede indicator zijn van hoe lang een korte-termijn patroon zal duren en of een prijs range gekruist en een daaropvolgende prijs trend klap op het punt staat te gebeuren.

10. Scalping

Scalping is een handelstechniek waarbij beleggers valuta’s kopen en verkopen met het doel kleine winsten uit elke transactie te halen. Scalping methoden in forex zijn over het algemeen gebaseerd op een continu onderzoek van prijsschommelingen en een begrip van de spread. Wanneer een scalper een valuta koopt tegen de huidige contractwaarde, verwachten zij dat de waarde voldoende zal stijgen om de spread te halen en een bescheiden winst te blijven maken. Zij moeten daarom wachten tot de biedprijs boven de oorspronkelijke vraagprijs stijgt en de valuta ruim voordat de markt weer schommelt omwisselen om deze techniek te activeren.

Join Us to Learn How to Succeed in Your Trading person_addRegister

Related Posts

Straddle in Options Trading

Straddle in Options Trading

Table of Contents1 What Is straddle in Options?2 Understanding Straddle in Options3 Assessing the Risk of Straddles4 Who Can Use the Straddle Strategy? 5 How Do You Earn a Profit In a Straddle?6 The Most Important Terminologies Associated with Straddle in Options 7 How to Implement a Straddle Strategy8 What Are Different Types Of Straddle 9 The Factors …

Day Trading Options; Beginners Guide

Day Trading Options; Beginners Guide

Table of Contents1 Day Trading Options2 Understanding the Basics of Day Trading Options3 What Is an Option?4 What Is the Day Trading Options?5 How Do Options Work?6 Understanding the Risks of Day Trading Options and Why It Can Be Risky?7 Options Strategies for Trading8 Decide on What Type of Option Is Most Suitable for You9 …

What Is a Trading Strategy? And What Are the Most Popular and Easy to Use Strategies?

What Is a Trading Strategy? And What Are the Most Popular and Easy to Use Strategies?

Table of Contents1 Introduction2 What Is a Trading Strategy?3  Easy Options Trading Strategies4 Conclusion Introduction Options trading allows traders to speculate on price movements, reduce existing positions or generate income in bullish and bearish markets, which is an excellent and changing method for investing in financial markets. Compared with traditional stock trading, options give the …

Options Trading vs. Day Trading

Options Trading vs. Day Trading

Table of Contents1 What Is the Difference Between Options Trading vs Day Trading?2 Definition and Explanation of Options Trading and Day Trading3 Key Characteristics and Features of Options4 Exploring the Differences Between Options Trading and Day Trading5 What Are the Benefits Associated with Each Form of Trading?6 Which Is Better, Options Trading or Day Trading?7 …

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments