CloseOption Knowledgebase

De eindtijd en het einde van de financiële markten!

De eindtijd wordt een afschuwelijk woord genoemd, maar het wordt wel genoemd in alle religieuze propaganda en voorspellingen.

In alle voorspellingen wordt vermeld dat er een grote wereldoorlog zal uitbreken en dat de aarde met de grond gelijk zal worden gemaakt. Na een grote oorlog en genocide zal een verlosser de wereld redden, en daarna zien we vrede. Daarnaast is er een gemeenschappelijke naam, die Armageddon wordt genoemd. Armageddon is een Hebreeuws Grieks woord, dat de eindstrijd betekent. Dit wordt vermeld in de Apocalyps van Johannes (uit de heilige boeken van de christenen)

Voorspelling van de eindtijd vanuit religieus oogpunt

Daarnaast is de andere betekenis die voor dit woord wordt genoemd de strijd tussen goed en kwaad. Volgens de voorspellingen van diverse religieuze boeken en godsdiensten zal deze oorlog een massale wereldwijde oorlog zijn in de buurt van het huidige Israël en Palestina, en zullen ongeveer 400 miljoen mensen in deze oorlog terechtkomen!

De voorspellingen geven aan dat in deze oorlog, de anti-christelijke krachten de strijd zullen aanbinden met de pro-christelijke krachten, en dat het lot van deze oorlog bepalend zal zijn voor het lot van de mensheid op aarde. In feite zijn de voorstanders van Christus de rechtse en de anti-christelijke krachten van de verarmde krachten. Anti-christenen worden ook wel Dajjal.

In de profetieën van de moslims, en met name de sjiitische godsdienst, is deze strijd gekomen als een strijd vankerkisia /Gharicia. Zij zeggen dat in deze strijd de overwinning zal zijn voor een persoon die Sufyani heet, maar dat hij niet kan blijven regeren. Bovendien zal iemand anders, Mahdi genaamd, de uiteindelijke overwinnaar zijn. Dan zal de wereld in vrede en rust zijn.

Armageddon en economie

Met andere woorden, de sjiitische moslims kennen de slag van Armageddon met de naam van het Circesium. Bovendien is het verschil in hun visie op de profetie dat in de slag van Armageddon, beide zijden van de strijd nietig zijn, en dat na deze slag de belangrijkste strijd tussen de verlossers van de moslims, Mahdi genaamd, zal verschijnen, en dat Christus bij hem is, maar de christenen geloven dat Christus eenzaam is en dat Mahdi de antichrist is.

Veel priesters geloven dat deze strijd een nucleaire oorlog zal zijn, en dat vele landen, waaronder Iran en Rusland, een invasie zullen plegen in Israël, en dat deze oorlog uiteindelijk zal leiden tot de terugkeer van Christus op aarde, en het leven in de wereld zal vol voorspoed en geluk zijn. Misschien is het economisch gezien onbelangrijk om deze kwestie aan te pakken, maar door de problemen in het Midden-Oosten te bestuderen en deze overtuigingen of voorspellingen te combineren, kunnen twee scenario’s worden opgeworpen.

De oorlog in het Midden-Oosten en de economie

Deze gebeurtenissen in het Midden-Oosten en het verbale conflict en de bewapening tussen de Midden-Oostenlanden, waaronder Israël, Palestina, Syrië, Jemen, Saoedi-Arabië, Libanon en Iran, en de militaire aanwezigheid van landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland in deze regio. Dit alles vormt de bevestiging van deze voorspelling. Bovendien moeten we wachten op een grote oorlog of kunnen we beter zeggen dat we de Derde Wereldoorlog tegemoet gaan, en het vervolg is de tevredenheid en blijdschap van beide partijen!

Deze profetieën in religieuze boeken en godsdiensten zijn allemaal verzonnen, en verschillende landen proberen oorlog en instabiliteit in de wereld te veroorzaken door een soort profetie. Daarom wordt de publieke opinie de juistheid van deze profetieën toegegeven. Simpel gezegd, zij proberen deze voorspellingen grondig te doorgronden om hun godsdienst te rechtvaardigen.

De volgende scenario’s in oorlog en economie

Als de het eerste scenario correct is:

Als het eerste scenario waar is en deze gebeurtenissen staan in goddelijke profetieën in religieuze boeken en in diverse religies. Dan is de toekomst van de financiëlemarkten markten zullen door deze grote gebeurtenis worden getroffen. Wat zeker is, is dat de VS zeker een van de partijen is die bij deze oorlog betrokken zijn. De Verenigde Staten zouden momenteel de eerste economische macht van de wereld zijn.

Het scenario dat Amerika volgt en waar het in gelooft, is de komst van Christus. Als Amerika en zijn bondgenoten dus gelijk hebben, dan zal na de wereldwijde slag van Armageddon de Amerikaanse beurs de prijs van Amerikaanse aandelen veranderen. Bovendien zullen de Verenigde Staten misschien al hun zakenlieden compenseren en een economische reus in de wereld worden.

In het eerste scenario is er een andere kant van het verhaal, dat wordt geloofd door moslims en shiïeten. Sjiieten en sommige moslimSoennieten geloven dat na een massale oorlog genaamd kerkisia /Gharicia en een persoon genaamd Sufyani, de naam van Hazrat Mahdi en hij zal tevoorschijn komen, en Christus zal ook een van zijn volgelingen van de Mahdi zijn. Als dit scenario klopt, zal de economische toekomst van de wereld drastisch veranderen.

Wat zeker is, is dat landen als Iran, Syrië, Irak, en mogelijk ook Rusland, zijn voorstander van deze denkwijze en zullen zich inzetten om deze belofte in te lossen. Als de profetie van de sjiitische moslims juist is, het Amerikaansewisselkoerssysteemhet Amerikaanse en zijn bondgenoten zal zeker instorten en de wereld een grote gedaanteverwisseling ondergaan. De economie laat zich niet gemakkelijk voorspellen, maar het is duidelijk dat als deze denkwijze juist is, de toekomst van de wereld bij de moslims en de sjiieten zal liggen. Daarom zullen deze landen een snelle vooruitgang kennen, en misschien zullen de genoemde landen de volgende supermachten van de wereld worden, zoals 2000 tot 3000 jaar geleden, de beschaving van Iran en Egypte en de regio Midden-Oosten de nummer één van de wereld is!

Als de tweede scenario juist is:

In het tweede scenario is er geen goddelijk of hemels debat, met uitzondering van de oorlog en de onveiligheid. Met name de oorlog en de onveiligheid worden zeker verondersteld te zijn gecreëerd door westerlingen in het Midden-Oosten om een superieure wereldmacht en meer invloed in de machtslobby’s te verkrijgen.

Hier worden we geconfronteerd met verschillende landen in De Eindtijd:

  1. De USA in De Eindtijd en de wereldeconomie

De economische problemen van de Verenigde Staten en hun handelstekort en de militaire aanwezigheid in de verschillende landen worden niet over het hoofd gezien. Daarom is het mogelijk een grote oorlog te creëren en wapens te verkopen om Amerika te redden, en zoals wij weten staat een groot deel van de Amerikaanse economie onder Joodse en Israëlische macht. Bovendien houdt Amerika er niet van de supermacht in de wereld te verliezen, en ze staan voor twee grote problemen: Een economisch oorlogsprobleem met een land als China, en het volgende probleem zijn politieke problemen met Iran en Rusland.

  1. Rusland in De Eindtijd en de wereldeconomie

Rusland was vroeger de supermacht van de wereld onder de naam Sovjet-Unie. Met de ineenstorting van de Sovjet-Unie werd Rusland een kleiner land met veel minder macht en een kwetsbare economie, maar Rusland blijft hoe dan ook een machtig land. De spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland hebben altijd geduurd. De twee landen staan in alle uithoeken van de wereld tegenover elkaar in de Russisch-Afghaanse oorlog, in de VS-Vietnam oorlog en vandaag in de Syrische burgeroorlog. Rusland wil ook graag zijn vroegere macht terugwinnen en opnieuw de supermacht van de wereld worden.

  1. Iran in De Eindtijd en de wereldeconomie

Iran had in het verleden een enorm rijk, en vandaag de dag is Iran een van de tegenstanders van de Verenigde Staten. De invloed van Iran in Syrië en Irak, en delen van Libanon is niet aangenaam voor een land als de Verenigde Staten, en een groot probleem van de VS met Iran is natuurlijk de vijandigheid van Iran tegenover Israël. Aan de andere kant is Iran erin geslaagd Rusland mee te krijgen en een nieuwe coalitie te vormen.

  1. Saudi Arabië in de eindtijd en de wereldeconomie

Tijdens de heerschappij van het Abbasidisch Kalifaat en Banu Umayya was het land Saoedi-Arabië ook een zeer grote monarchie. De koning van Saoedi-Arabië, een regering die dicht bij Spanje is gegroeid, heeft veel militair materieel gekocht; misschien denken zij ook aan uitbreiding van hun macht en geografie.
Zeker is dat de spanningen tussen de bovengenoemde landen zeer hoog oplopen, en we moeten daar Israël aan toevoegen, dat nu verenigd is met Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Als we willen samenvatten, aan de ene kant Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Israël en Saoedi-Arabië, en aan de andere kant Iran, Rusland, Syrië, Irak en Jemen, en een mysterieuze groep genaamd Hezbollah, die de proxy van Iran is. In de verbale conflicten van deze landen is er geen enkel teken van vrede en verzoening.

War voor Twee Redenen:

Elk van de genoemde scenario’s is juist; het zal tot oorlog leiden, of de voorspelling van de godsdiensten nu juist is of dat de landen oorlog proberen te voeren volgens hun heilige boeken!
Tot het moment dat alle landen van de wereld geallieerd zijn; er zal, helaas, oorlog komen. Vandaag de dag zien meer en meer mensen de multipolariteit van de wereld. Landen als de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben de afgelopen jaren enkele biljoenen dollars uitgegeven voor militair werk. Al dit militaire materieel moet worden gebruikt!

Wat zal er gebeuren voor de economische toekomst van de wereld?

Het voorspellen van de toekomstige wereldeconomie is erg moeilijk, maar gezien de mogelijkheid van een veelzijdige oorlog in het Midden-Oosten, moeten we wachten op een stijging van de olieprijs. Als de olieprijzen stijgen, zullen de aandelenkoersen ook de waarde van de valuta’s beïnvloeden. Als de Verenigde Staten niet geacht worden de supermacht van de wereld te zijn, is het de moeite waard om te overwegen de dollar om te zetten in iets dat inherent waardevol is, zoals zilver goud of zelfs olie!

Geld is van nature niet de moeite waard. Als een biljet van 500 euro wordt verbrand, zal de waarde ervan nul zijn, maar een gouden halsketting is, als hij wordt verbrand en gesmolten, nog steeds goud en waardevol, dus als er een mogelijke oorlog uitbreekt, is de beste optie voor mij om de rijkdom in goud om te zetten!

Het is mogelijk om te rekenen op digitale valuta, maar we moeten niet alleen weten digitaal currencies maar ook het internet valt onder de controle van Amerika. Bovendien, als de VS nog steeds geen supermacht is, dan is de digitaal valuta markt zal waarschijnlijk niet meer floreren! Elk soort conflict dat plaatsvindt, zal waarschijnlijk op de aandelen van de door oorlog getroffen landen vallen, zodat we het slagveld in de gaten kunnen houden, kunnen afwachten welke landen uiteindelijk zullen instemmen, en in die landen kunnen investeren!

De Verenigde Staten maken al vele jaren films in hun media en Hollywood-films. Met het apocalyptische denken dat laat zien dat de wereld wordt vernietigd en zal worden gered door een persoon als de redder van de wereld. Anderzijds gebruiken zij in sommige van hun programma’s een nieuw woord, dat “Nieuwe Wereldorde” wordt genoemd. Men moet zien of de Verenigde Staten een nieuwe wereldorde kunnen vormen of dat de boeken van de Moslims gelijk hebben.

Join Us to Learn How to Succeed in Your Trading person_addRegister

Related Posts

Een overzicht van digitale valuta zoals Bitcoin gebaseerd op Blockchain-technologie

Een overzicht van digitale valuta zoals Bitcoin gebaseerd op Blockchain-technologie

Table of Contents1 Algemene introductie van Bitcoin in Blockchain-technologie2 Hoe werkt Bitcoin in Blockchain-technologie?3 Hoe wordt het geld overgemaakt in Bitcoin in Blockchain-technologie? Algemene introductie van Bitcoin in Blockchain-technologie In de digitale wereld worden we snel geconfronteerd met de nieuwste uitvindingen, want in de digitale wereld vereist het idee geen materialen of andere hardware. Uw …

De hoogste en stabiele waarde van goud in de wereldeconomie!

De hoogste en stabiele waarde van goud in de wereldeconomie!

GoudAls edelmetaal op de markt en in de wereldeconomie Alle koningen, gewone mensen, en zakenlieden worden verondersteld hun eigendommen in de vorm van goud te bewaren, en hoe meer goud je bezit, hoe rijker je bent. Met de komst van papiergeld, heeft goud zijn plaats behouden. Veel mensen bewaren hun vermogen echter in de vorm …

Herziening van cryptocurrency (Bitcoin) vanuit financieel oogpunt

Herziening van cryptocurrency (Bitcoin) vanuit financieel oogpunt

Een kort overzicht van Cryptocurrency Wij accepteren alle toonaangevende cryptocurrencies als betalingsmethode, en momenteel is Bitcoin beschikbaar voor uitbetaling. Klik om alle aanvaardbare Crypto’s te bezoeken. De dramatische groei van Cryptocurrencies heeft de markt ervan doen opbloeien en het totale volume doen toenemen. Deze soorten geld zijn virtueel van aard en er wordt beweerd dat …

Oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen ervan voor de financiële markten

Oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen ervan voor de financiële markten

Table of Contents1 Weet u wat de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten zijn? 2 Beschouwing van verschillende markten in het Midden-Oosten2.1 Beschouwing van de financiële status op de aandelenmarkt2.2 Beschouwing van de financiële status in de oliemarkt2.3 Overzicht van de financiële status in de valutamarkt2.4 Overzicht van de financiële status in de goudmarkt2.5 …

Add your Comment

Your email address will not be published.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Comments