CloseOption Knowledgebase

Op het gebied van beleggen zijn risico en beloning onlosmakelijk met elkaar verbonden. Handelaren zijn gemotiveerd om risico’s te nemen, maar dergelijke risico’s kunnen leiden tot permanente en tijdelijke gevolgen. Hoewel volatiliteit vaak wordt gebruikt als een middel om risico’s aan te duiden, is het slechts één vorm van risico waarmee beleggers te maken krijgen. Naast volatiliteit worden handelaren geconfronteerd met inflatierisico, bilateraal risico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, langlevenrisico en horizonrisico. De meeste van deze instabiele posities in beleggingen kunnen worden vermeden door het uitvoeren van uitgebreid onderzoek en het diversifiëren van uw portefeuille. Forex en cryptocurrencies volatiliteit wordt gedefinieerd door frequente en onmiddellijke bewegingen in wisselkoerswaarde schommelingen. Inzicht in hoe de volatiliteit van valuta’s te verhandelen zal u helpen om te selecteren welke en hoe valuta’s moeten worden verhandeld. In de valutahandel, zowel crypto als echte, verwijst volatiliteit naar de frequentie en de omvang van schommelingen in de prijs van een valuta. Valuta’s kunnen worden gerapporteerd als hebbende een lagere of hogere volatiliteit met betrekking tot hoeveel hun prijs varieert van de gemiddelde waarde – volatiliteit is een metriek van standaardafwijking.

Veel deelnemers aan de valutamarkt wijzigen het volume van hun posities op basis van het risico dat zij voelen bij het handelen in een specifiek valutapaar of tijdlijn. Wanneer het aandeel zachtjes in een band verhandelt of vlot beweegt, kan het zijn normale handelshoeveelheid opdrijven. Het tegenovergestelde punt dat in overweging moet worden genomen is dat als de markt grillige en woelige koersbewegingen vertoont zonder duidelijke algemene richting, zij hun positievolume kunnen verlagen. Rekening houden met de volatiliteit van een markt is een van de meest gevestigde technieken om het risico van beleggen te meten en te bepalen welk positievolume het meest aanvaardbaar is voor dat gebied. Hoewel hoge volatiliteit handelsomstandigheden kan worden gekoppeld aan een markt met aanzienlijke wisselkoersschommelingen in beide oriëntaties in forex markt lingo, kan het ook analytisch worden beschreven.

Het begrip volatiliteit

De volatiliteit van de markt is de fluctuatiesnelheid van de gemiddelde waarde van de markt. Deze koersschommeling is vaak dramatisch in een korte periode. Als de marktvolatiliteit hoog is, zal de koers van aandelen op korte termijn snel veranderen. Deze veranderingen kunnen worden geïnterpreteerd als verlies of winst. Aan de andere kant betekent een lage marktvolatiliteit dat aanzienlijke prijsschommelingen minder waarschijnlijk zijn en dat de markt meer bereid is om in de loop van de tijd relatief stabiel te blijven. Volatiliteit is het belangrijkste type risico, en het moet worden beschouwd in termen van zowel individuele veiligheid als de gehele portefeuille. Omdat veel activa aan elkaar gekoppeld zijn, zijn beleggingsportefeuilles zeer kwetsbaar voor marktrisico. Diversificatie houdt dan ook meer in dan het louter verdelen van een portefeuille over vele activa.

Inzicht in het onderscheid tussen volatiliteit en risico

Er zijn verschillende belangrijke verschillen tussen risico en volatiliteit. Volatiliteit is oncontroleerbaar, terwijl handelaren risico’s in de handel kunnen beheersen; bij de laatste bent u in staat en bereid de risico’s te leiden. Beide hebben daarentegen een solide band. Beleggen in volatiele valuta’s is riskant omdat de prijzen op elk moment drastisch in beide richtingen kunnen schommelen. Deze grote schommeling kan zowel winsten als verliezen versterken. Een veel voorkomende trend in de valutahandel is een zekere mate van kudde-instinct, waarbij handelaren ervoor kiezen risico te nemen op een turbulente markt, voornamelijk beïnvloed door het idee dat andere handelaren hetzelfde doen. Beleggers kunnen in het geval van een financiële ineenstorting tegen een lagere waarde verkopen, waardoor ze mogelijk veel geld verliezen. U moet voortdurend bedacht zijn op de gevaren en de voor- en nadelen van elke handel afwegen, vooral wanneer de markt turbulent is. Vermijd het nemen van risico’s op basis van een populair geloof; in plaats daarvan, gebruik uw eigen beoordeling en uw specifieke risicobeheersingsplan om ervoor te zorgen dat u alleen handelt met het risico dat u aankunt.

Samenvattend, wanneer u belegt, houd er dan rekening mee dat het risico dat is verbonden aan het handhaven van een positie sterk wordt beïnvloed door de mate van volatiliteit die wordt waargenomen in de wisselkoers gedurende de periode waarin de positie wordt gehandhaafd. Volatiliteit wordt voornamelijk bepaald door de schommelingen in een valutahandelskoers. Voor historische gegevens kan zij worden bepaald door te kijken naar de omvang van eerdere of historische volatiliteit of door de Bollinger Bands rond het handelsvolume af te zetten. Veel beleggers gebruiken de mate van impliciete volatiliteit die wordt gebruikt om opties op een valuta te waarderen om de potentiële volatiliteit te voorspellen.

Bij het bepalen van de reële marktwaarde van een forexoptie houden bijvoorbeeld handelaren in valutaopties rekening met de toekomstige mate van volatiliteit. Implied volatiliteit is de marktgerichte beoordeling van de volatiliteit die wordt afgeleid in de optieprijsstelling die afloopt op een stuk specifieke informatie in de toekomst. Zij wordt bijna altijd gegeven als een percentage op jaarbasis. Bovendien, omdat de impliciete volatiliteit toegepast op de prijs opties wordt bepaald door de menselijke middelen, zal het vaak vertonen typische indicatoren van ranges en patronen, evenals weerstand niveaus en andere kenmerken die technische analisten kunnen gebruiken om te anticiperen op toekomstige impliciete volatiliteit tarieven.

Join Us to Learn How to Succeed in Your Trading person_addRegister

Related Posts

A Brief History and Success Points in the American Market

A Brief History and Success Points in the American Market

A Brief History of Cryptocurrencies and Success Points in the American Market Cryptocurrencies, the innovative digital assets safeguarded by cryptography, have experienced remarkable growth and made substantial impacts on the American financial markets. In this article, we explore the pivotal milestones and achievements in the development of cryptocurrencies: Birth of Bitcoin (2009): The enigmatic Satoshi …

Une revue de la monnaie numérique comme le bitcoin basée sur la technologie blockchain

Une revue de la monnaie numérique comme le bitcoin basée sur la technologie blockchain

Table of Contents1 Introduction générale de Bitcoin dans la technologie Blockchain2 3 Comment fonctionne le Bitcoin dans la technologie Blockchain?4 Comment se fera le transfert d’argent en Bitcoin dans la technologie Blockchain ? Introduction générale de Bitcoin dans la technologie Blockchain Dans le monde numérique, nous sommes confrontés aux dernières inventions rapidement car, dans le …

Una revisión de la moneda digital como Bitcoin basada en la tecnología Blockchain

Una revisión de la moneda digital como Bitcoin basada en la tecnología Blockchain

Table of Contents1 Introducción general de Bitcoin en la tecnología Blockchain2 3 ¿Cómo funciona Bitcoin en la tecnología Blockchain?4 Cómo será la transferencia de dinero en Bitcoin en la tecnología Blockchain? Introducción general de Bitcoin en la tecnología Blockchain En el mundo digital, nos enfrentamos a los últimos inventos con prontitud porque, en el mundo …

Uma Revisão da Moeda Digital como Bitcoin Baseada na Tecnologia Blockchain

Uma Revisão da Moeda Digital como Bitcoin Baseada na Tecnologia Blockchain

Table of Contents1 A Introdução Geral da Bitcoin na Tecnologia de Blockchain2 3 >forte>Como funciona o Bitcoin na Tecnologia Blockchain?4 >forte>Como irá a transferência de dinheiro em Bitcoin in Blockchain Technology ? A Introdução Geral da Bitcoin na Tecnologia de Blockchain No mundo digital, enfrentamos rapidamente as últimas invenções porque, no mundo digital, a Ideação …

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments