CloseOption Knowledgebase

Veel beleggers, vooral in de Binaire en Forex markt, beginnen in turbulente tijden met periodes van hoge volatiliteit en blijven twijfelen aan hun beleggingsplannen. Dit geldt ook voor nieuwkomers, die in de verleiding kunnen komen om de markt helemaal te verlaten en achterover te leunen totdat het veilig lijkt om terug te keren. Het is belangrijk om te onthouden dat marktvolatiliteit onvermijdelijk is en zich niet in een vooraf bepaalde tijd voordoet. Daarom is de beste manier om met een dergelijk beleggingsfenomeen om te gaan het gebruik van enkele praktische strategieën om het te beheersen. Alvorens deze strategieën uit te leggen, moeten we weten wat marktvolatiliteit in essentie is.

Marktvolatiliteit is de schommelingsgraad van de gemiddelde waarde van de markt. Deze koersschommeling is vaak dramatisch in een korte periode. De prijs van aandelen zal in een korte periode snel veranderen als de marktvolatiliteit hoog is. Deze veranderingen kunnen worden geïnterpreteerd als verlies of winst. Aan de andere kant betekent een lage marktvolatiliteit dat aanzienlijke prijsschommelingen minder waarschijnlijk zijn en dat de markt meer bereid is om in de loop van de tijd relatief stabiel te blijven.

A. Binaire opties en Forex strategieën voor de lange termijn

1. Diversifieer uw portefeuille

Op termijn zou een goed gediversifieerd fonds met een gevarieerde combinatie van aandelen, aandelen en contanten zeker minder risicovol zijn dan een portefeuille met slechts een paar activa. Winsten in andere sectoren komen dus in de plaats van verliezen in een sector van een goed gespreide portefeuille. Obligaties en aandelen, bijvoorbeeld, bewegen gewoonlijk in totaal verschillende richtingen. Diversificatie is dus inderdaad een van de sleutels om de volatiliteit van uw beleggingen onder controle te houden.

2. Zoek naar investeringen met een lage correlatie

De marktvolatiliteit die samenhangt met één activaklasse, zoals obligaties, kan worden getemperd door een deel van de totale portefeuillemiddelen toe te wijzen aan andere beleggingsvormen die van oudsher anders reageren op markt- en economische gebeurtenissen. Deze relatie wordt “correlatie” genoemd, waarbij wordt gekeken naar de waarschijnlijkheid dat twee beleggingen gelijk opgaan. Beleg dus in activa die de meest verwaarloosbare correlatie hebben. Dus als, bijvoorbeeld, het ene actief een neerwaartse trend vertoont (verlies), heeft deze neerwaartse trend een kleine impact op de potentiële rentabiliteit van het andere.

3. wacht het af

Als u uw financiële langetermijndoelen hebt besproken met uw vermogensbeheerder en een degelijk beleggingsbeleid hebt uitgestippeld, kan de veiligste strategie zijn om eventuele kortetermijnvolatiliteit uit te zitten. Laat uw langetermijnaanpak voor u werken. Hoewel succes in het verleden geen indicator is voor potentiële rendementen, zijn de prestaties van de aandelenmarkt historisch gezien hoger in de loop der tijd, niettegenstaande volatiliteit.

4. Aandelen die dividend uitkeren

Dividenden kunnen u veel redelijk consistente rendementen opleveren, onafhankelijk van aandelen prijsvolatiliteit. Volatiliteit heeft geen goede invloed op een bedrijf dat stopt met het uitkeren van dividend, vooral als het al lang bestaat. Dit geval zal dus gevolgen hebben voor de aandelenmarkten en het vertrouwen van de aandeelhouders. Als gevolg daarvan betalen ondernemingen zelden dividenden, tenzij zij al lang actief zijn en vertrouwen hebben in hun vermogen om de marktvolatiliteit te beheersen.

B. Korte-termijn Binaire Opties en Forex Strategieën

1. Plan strategische verschuivingen tussen activagroepen

Hoewel vasthouden aan uw langetermijnstrategie de beste optie is, kan het stressvol zijn om uw portefeuille waarde te zien verliezen. Als u bang bent dat een neerwaartse trend op de aandelenmarkt maanden of jaren kan duren, is een verrassend eenvoudige kortetermijnoplossing om het percentage van uw portefeuille in contanten te verhogen. Deze oplossing beperkt zowel uw kansen om winst te maken als de kansen om deze te verliezen, dus denk twee keer na voordat u een dergelijke beslissing neemt. Om van aandelen naar cash te gaan, moet u het marktgedrag voorspellen, en het resultaat kan worden bepaald door hoe nauwkeurig uw voorspellingen zijn.

2. Overweeg kleine posities

Op basis van uw doelstellingen kunt u beslissen of u voor een lange of korte termijninvestering kiest. Als u van plan bent om kortetermijntransacties te doen om kortetermijndoelen te financieren of voor andere doeleinden, kunt u ongeveer 10% tot 25% van uw portefeuille toewijzen. Probeer kleinere bewegingen te maken in een volatiele markt wanneer u op korte termijn beweegt.

Het verkleinen van de schaal van uw transacties zal u helpen uw verliezen te beperken en tegelijkertijd uw toekomstige winsten te beperken. Natuurlijk zullen kortetermijnbewegingen niet noodzakelijkerwijs voldoende zijn om kortetermijndoelen te dekken als de markten hun neerwaartse trend voortzetten.

3. Gebruik marktbeperkende en hedgingstrategieën

Kortetermijnhandelaren maken gebruik van diverse tactieken om de volatiliteit te beheersen, zoals cap- en stop limit, alternatieve investering, optie en put. Elke strategie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Als u met deze strategieën rekening wilt houden, neem dan eerst contact op met uw financieel planner om meer te weten te komen over het mogelijke effect ervan op uw belegging.

4. Dollar-Cost Averaging (DCA)

Dollar-Cost Averaging (DCA) is een andere methode om het effect van volatiliteit op uw belegging te beperken. Deze techniek houdt in dat u regelmatig, bijvoorbeeld eens per maand, handelt op een vooraf bepaalde waarde, ongeacht de markttrends. U hoeft zich geen zorgen te maken over het feit of de koersen stijgen of dalen, omdat deze mechanische cyclus emotieloos is. Als gevolg hiervan zult u gedurende een korte periode op natuurlijke wijze winsten en verliezen ervaren.

Tijdens perioden van marktvolatiliteit, zoals de huidige wereldwijde pandemische omstandigheden, moet je terugkijken en onthouden met welke fase van beleggerspsychologie je te maken hebt. Natuurlijk is onzekerheid of volatiliteit op de markt te verwachten, maar door met een financieel planner over uw opties te praten en innovatieve strategieën toe te passen om deze te beheersen, kunt u de best mogelijke beslissingen nemen.

Join Us to Learn How to Succeed in Your Trading person_addRegister

Related Posts

Straddle in Options Trading

Straddle in Options Trading

Table of Contents1 What Is straddle in Options?2 Understanding Straddle in Options3 Assessing the Risk of Straddles4 Who Can Use the Straddle Strategy? 5 How Do You Earn a Profit In a Straddle?6 The Most Important Terminologies Associated with Straddle in Options 7 How to Implement a Straddle Strategy8 What Are Different Types Of Straddle 9 The Factors …

Day Trading Options; Beginners Guide

Day Trading Options; Beginners Guide

Table of Contents1 Day Trading Options2 Understanding the Basics of Day Trading Options3 What Is an Option?4 What Is the Day Trading Options?5 How Do Options Work?6 Understanding the Risks of Day Trading Options and Why It Can Be Risky?7 Options Strategies for Trading8 Decide on What Type of Option Is Most Suitable for You9 …

What Is a Trading Strategy? And What Are the Most Popular and Easy to Use Strategies?

What Is a Trading Strategy? And What Are the Most Popular and Easy to Use Strategies?

Table of Contents1 Introduction2 What Is a Trading Strategy?3  Easy Options Trading Strategies4 Conclusion Introduction Options trading allows traders to speculate on price movements, reduce existing positions or generate income in bullish and bearish markets, which is an excellent and changing method for investing in financial markets. Compared with traditional stock trading, options give the …

Options Trading vs. Day Trading

Options Trading vs. Day Trading

Table of Contents1 What Is the Difference Between Options Trading vs Day Trading?2 Definition and Explanation of Options Trading and Day Trading3 Key Characteristics and Features of Options4 Exploring the Differences Between Options Trading and Day Trading5 What Are the Benefits Associated with Each Form of Trading?6 Which Is Better, Options Trading or Day Trading?7 …

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Comments